Հետադարձ կապ

Սյունիքի մարզ գ.Աճանան փողոց 1 թիվ 34

Ինտերնետային էջ -http://achanan.schoolsite.am
Էլ. փոստ — achanan@schools.am
Հեռախոս՝ — (285) 60477