Դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը՝ ըստ դասարանների

 

1-ին դասարան՝ 9 տեղ

2-րդ դասարան՝ 8 տեղ

3-րդ դասարան՝ 8 տեղ

4-րդ դասարան՝ 11 տեղ

5-րդ դասարան՝ 14 տեղ

6-րդ դասարան՝ 12 տեղ

7-րդ դասարան՝ 18 տեղ

8-րդ դասարան՝ 11 տեղ

9-րդ դասարան՝ 14 տեղ

10-րդ դասարան՝ 11 տեղ

11-րդ դասարան՝ 10 տեղ

12-րդ դասարան՝ 13 տեղ