ԴԽ

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը Կրթությունը Հաստատության

խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Մարկոսյան Էմիլիա Աճանանի միջն. դպրոց,ուսուցիչ բարձրագույն 20.10.2015թ. Պատվոգրեր,

Շնորհակալագրեր

Մաթևոսյան Աննա Աճանանի միջն. դպրոց,ուսուցիչ բարձրագույն 20.10.2010թ. Պատվոգրեր,

Շնորհակալագրեր

Ավետիսյան Սեյրան ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության պետ բարձրագույն 20.10.2010թ. Պատվոգրեր,

շնորհակալագրեր

Առաքելյան Աբել ԱՁ 20.10.2015թ.
 

Վարդանյան Ռուշան

 

 

 

20.10.2010թ.

 Դադոյան Սմբատ  Կապանի զինկոմիսարիատ  բարձրագույն 01.09.2017 թ.
Մարտիրոսյան Արամ  Կապանի զինկոմիսարիատ  բարձրագույն 20.10.2010թ
Հարությունյան Հրանտ 20.10.2010թ